انتقاد شدید پاپ از حرص و آز ثروتمندان

پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان خطابه روز یکشنبه خود را به شرایط زندگی فقرای جهان معطوف کرد.

در سخنرانی دعای ربانی این یکشنبه پاپ فرانسیس حرص و آز تعداد محدودی ثروتمند را مورد انتقاد شدید قرار داد و آن را سبب وخیم تر شدن هر چه بیشتر شرایط زندگی فقرا دانست.

او از اینکه مردم نسبت به فراختر شدن فاصله فقیر و غنی حساسیتی نشان نمی دهند ابراز تاسف کرد.آگهی

آگهی

بعد از مراسم، پاپ با ۱۵۰۰ نفر از بومیان جهان که به این مراسم دعوت کرده بود، غذا خورد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید