آثار اعتصاب ۴۸ هزار کارگر جی ام در آمریکا بر صنعت اتومبیل کانادا

کارگران کمپانی جنرال موتورز روز سه شنبه وارد دومین روز اعتصاب شدند. صنعت اتومبیل کانادا با دقت این اعتصاب را زیرنظر دارد.

بیشتر از ۴۸ هزار کارگر عضو اتحادیه کارگری در این تظاهرات شرکت دارند.

این اولین اعتصاب در جنرال موتورز در ده سال گذشته است.آگهی

آگهی

اختلاف بر سر دستمزدها، امنیت شغلی و پوشش درمانی است.

آگاهان می گویند این اعتصابات بر مجتمع های کانادایی جنرال موتورز تاثیر خواهد گذاشت اما میزان تاثیر به ادامه اعتصابات بستگی دارد.

اما بخشی از تاثیرات منفی از هم اکنون شروع شده و احتمالا به کمپانی مگنا گفته شده تولید بعضی قطعات را متوقف کند و منتظر ختم اعتصابات بماند.

همین آگاهان معتقدند اعتصاب زیاد به طول نخواهد کشید.

یکی از اعتصابات گذشته در سال ۱۹۹۸ در جی ام، ۵۴ روز به درازا کشید.

در کانادا، مجتمع جی ام در اوشاوا تا قبل از پایان امسال تعطیل خواهد شد که ۲۶۰۰ نفر شغلشان را از دست خواهند داد. اما جی ام کانادا در نظر دارد این مجتمع را به تولید قطعات تبدیل کرده و بدین ترتیب ۳۰۰ شغل را نجات دهد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست