کمکهای خیریه کانادایی ها کمتر شده

شاید به دلیل مشکلات اقتصادی باشد که کمکهای خیریه کانادایی ها کمتر شده. انستیتوی فریسر می گوید حجم کمکهای خیریه کانادایی ها نسبت به سال 2006 حدود سی درصد کمتر شده. 

گزارش انستیتوی فریسر آمریکا را هم مورد بررسی قرار می دهد و نشان می دهد که بخشندگی کانادایی ها از آمریکایی ها خیلی کمتر است. در میان مجموع استانها، قلمروها و ایالت های کانادا و آمریکا ایالت یوتا همچنان دست و دلبازترین است. در کانادا، استان مانی توبا دست و دلبازترین است. عجیب اینکه در میان 64 استان، قلمرو و ایالت کانادا و آمریکا، اسامی استانها و قلمروهای کانادا در انتهای جدول قرار دارد.

در سال 2016، نزدیک به 24 درصد ساکنان مانیتوبا که فرم مالیاتی پر کرده بودند، به بنگاههای خیریه اعانه داده اند. آگهی

آگهی

از نظر حجم نیز ساکنان مانیتوبا با اعطای 0.76% از درآمد خود برای کمک خیریه، در مقام اول و ساکنان کبک با بخشیدن 0.26% از درآمد خود برای خیریه، در مکان آخر قرار دارند. در مجموع تعداد کمتری از کانادایی هایی که فرم مالیاتی پر کرده اند، به بنگاههای خیریه کمک کرده و رقم کمکها نیز کمتر و کمتر شده.

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست