نرخ بهره فعلا ثابت می ماند

بانک مرکزی کانادا در جلسه روز چهارشنبه خود اعلام کرد نرخ بهره پایه را فعلا تغییر نخواهد داد و در نرخ کنونی 1.5 درصد ثابت نگه می دارد.

کارشناسان معتقدند که این حالت موقت خواهد بود و بانک مرکزی منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات نفتا بین کانادا و آمریکاست. 

بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند نرخ بهره پایه ماه آینده افزایش یابد. آگهی

نرخ بهره پایه نرخی است که براساس آن بانک مرکزی به بانکهای تجاری وام می دهد. بانکهای تجاری با افزودن رقمی بر این نرخ پایه برای سرویس و سود خود، نرخ انواع وامهای تجاری به مردم و از جمله نرخ وام مسکن ـ مورگیج ـ را اعلام می کنند.

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید