مالک رستوران به خاطر آزار گارسون زن 52 هزار دلار جریمه شد

ژانویه 2013 بود. انیسه براد تازه در رستوران «سفید برفی» مونتریال استخدام شده بود که متوجه شد مالک رستوران که نیک تریاندوس نام داشت، گونه و گردن گارسون های زن  را می بوسد و آنها را دستمالی می کند. 

بالاخره مالک رستوران به سراغ او هم آمد و با او هم همین رفتار را کرد. و وقتی انیسه اعتراض می کند و جلویش می ایستد، این فرد می گوید نرم کار همین است. 

طبـق گـزارش کندین پرس، وقتی انیسه از او می پرسد اگر گارسونی مخالفت کند چه خواهد شد؟ نیک تریاندوس می گوید آنقدر آن گارسون را اذیت خواهد کرد تا کار را ترک کند.آگهی

آگهی

انیسه در دادگاه گفت به اذیت های روزانه مالک رستوران رضایت می دهد و مالک رستوران هر روز به او ناسزا می گوید و او را احمق می خواند و او دچار وحشت می شود اما امکان ترک کار برایش نبوده چون به حقوقش احتیاج داشته. تا اینکه بالاخره مالک رستوران در سال 2015 او را اخراج می کند. 

دادگاه کار کبک به شکایت انیسه رسیدگی کرد و این ماه، حکم داد که مالک رستوران 52 هزار دلار غرامت به انیسه بپردازد. 

 

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست