سمن طبسی نژاد کاندیدای ان دی پی از ویلودیل به نفر نخست نزدیک تر شد

نیروهای ترقیخواه در انتاریو، از جمله روزنامه ترقیخواه تورنتواستار، از رای دهندگان انتاریو خواسته اند برای آنکه انتاریو همچنان به جلو حرکت کند، و در دام شعارهای پوپولیستی داگ فورد نیفتد، در انتخابات 7 جون به شکل استراتژیک رای دهند. از آنجا که طبق نظرسنجی ها، ان دی پی شانه به شانه حزب محافظه کار قرار دارد، رای دادن لیبرالها به کاندیداهای ان دی پی می تواند منجر به پیروزی آنها در مقابل داگ فورد شود.

نتیجه آخرین نظرسنجی ها و احتمالات در چند حوزه ایرانی نشین به قرار زیر است:

  ویلودیل ـ  در حوزه ویلودیل، سمن طبسی نژاد کاندیدای ان دی پی موفق شده در روزهای اخیر میزان محبوبیت خود را بسیار افزایش دهد و هم اکنون (سه شنبه 5 جون) از کاندیدای لیبرال جلو زده و با کاندیدای محافظه کار فاصله خود را کم کرده.آگهی

LIB             PC            NDP

30 درصد  37 درصد    29 درصد

«آروراـ اوک ریجز ـ  ریچموندهیل» ـ در این حوزه مایکل پارسا کاندیدای حزب محافظه کار   PC، با فاصله چشمگیر در رتبه اول قرار دارد. در این حوزه کاندیدای ان دی پی در مکان دوم قرار دارد.

LIB             PC            NDP

30 درصد      41  درصد    25 درصد    

ریچموندهیل ـ در این حوزه دکتر مریدی از حزب لیبرال که از سال 2007 کرسی این حوزه را در اختیار داشته، در مکان دوم قرار دارد.

LIB             PC            NDP

26 درصد    38 درصد    31 درصد

تورن هیل ـ

LIB             PC            NDP

21 درصد   43 درصد   32 درصد

دان ولی وست ـ در حوزه دان ولی وست، خانم کاتلین وین رهبر حزب لیبرال و نخست وزیر کنونی، با فاصله اندکی بعد از کاندیدای محافظه کار قرار دارد:

LIB             PC            NDP

23 درصد   37 درصد   36 درصد

گفت و گوی سلام تورنتو را با سمن طبسی نژاد اینجا بخوانید.

منبع: www.calculatedpolitics.com

Amini
fit4vip
fit4vip

Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید