دعوت مجید جوهری: جلسه اطلاع رسانی درباره کمکهای دولتی مرتبط با سینیورها

سازمانهای مستقر در ریچموندهیل می توانند برای پروژه های مرتبط با شهروندان ارشد تا 25 هزار دلار کمک دریافت کنند. 

مجید جوهری نماینده ریچموندهیل در پارلمان کانادا از همه کسانی که مایل به کسب اطلاعات بیشتر در این مورد هستند خواست در جلسه اطلاع رسانی دوم جون شرکت کنند. 

این کمک در قالب برنامه New Horizons for Seniors Program به سازمانهای واجد شرایط اعطا می شود. آگهی

آگهی

سازمانهایی که واجد شرایط شناخته شوند تا 25 هزار دلار کمک از دولت دریافت می کنند. سازمانهایی که در 5 سال گذشته از این کمکها بهره مند نبوده اند، در قالب یک گرنت جدید تا 5000 دلار ممکن است دریافت کنند. 

این کمک مالی در اختیار برنامه هایی قرار می گیرد که توسط شهروندان ارشد اداره شود و یا مرتبط با آنها باشد. 

زمان و مکان جلسه: 

June 2, 2018

10am to 11am

Welcome Centre Immigrant Services

9325 Yonge St. Unit 31A

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست