دستبرد احتمالی به اطلاعات 100 هزار تن از مشتریان بل کانادا

کمپانی بل کانادا به بعضی از مشتریانش هشدار داد که اطلاعاتشان به صورت غیرقانونی مورد دستبرد احتمالی قرار گرفته.

به گزارش کندین پرس این کمپانی صحبتی از تعداد افرادی که اطلاعاتشان مورد دستبرد قرار گرفته نکرده ولی گزارش رسانه ها حکایت از حدود 100 هزار نفر می کند.

بل کانادا گفته اطلاعات مذکور شامل اسامی، آدرس و ایمیل بوده و نشانه ای از اینکه اطلاعات کردیت کارت یا اطلاعات بانکی افراد مورد دستبرد قرار گرفته باشد دیده نمی شود.آگهی

آگهی

یکی از معاونان بل کانادا از این بابت از مردم معذرت خواهی کرد.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید


آیا می خواهید داغترین... اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست