اقدام قانونی اتحادیه معلمان انتاریو علیه خط مشی دولت انتاریو در زمینه آموزشهای جنسیتی

یکی از بزرگترین اتحادیه های معلمان انتاریو علیه تصمیم دولت داگ فورد در مورد آموزش های جنسیتی، به دادگاه شکایت کرد. 

به گزارش کندین پرس، فدراسیون معلمان مدارس ابتدایی انتاریو روز سه شنبه در اولین روز سال تحصیلی جدید برای متوقف کردن سیاست جدید دولت محافظه کار پراگرسیو انتاریو دست به اقدام قانونی زد. 

دولت داگ فورد برنامه جدید آموزش های جنسیتی در مدارس را متوقف کرده و از معلمان مدارس خواسته تا تدوین برنامه جدید آموزش های جنسیتی، برنامه قدیمی را که از سال 1997 تا 2015 تدریس می شده تدریس کنند. دولت همچنین از اولیا خواسته معلمانی را که از این دستورالعمل تبعیت نکنند، و به آموزش برنامه آموزشی سال گذشته ادامه دهند، معرفی کنند. آگهی

آگهی

سام هاموند رئیس اتحادیه معلمان مدارس ابتدایی انتاریو می گوید تغییرات مورد نظر دولت داگ فورد در برنامه آموزش های جنسیتی، بی معناست و دانش آموزان را در ریسک قرار می دهد. وی گفت اقدام قانونی اتحادیه برای آن است تا آموزگاران و بورد مدارس بتوانند ایمنی و سلامت دانش آموزان را محافظت کنند. دولت داگ فورد قول داده در تدوین برنامه جدید آموزش های جنسیتی، با عموم مردم مشورت کند.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید