اشاره به تیراندازی در مسجد کبک سیتی در لایحه کنگره آمریکا

لایحه ای برای تصویب به کنگره آمریکا تقدیم شده که هدف آن مقابله با خشونتهای برتری طلبان سفیدپوست است. در این لایحه از تیراندازی در مسجد کبک سیتی کانادا به عنوان یکی از نمونه های تهدیدات تروریسم داخلی یاد شده.

در این لایحه به 7ـ6 مورد حادثه اشاره شده که کشته شدن شش نفر در مسجد کبک سیتی در سال گذشته یکی از این موارد است. در متن لایحه به یـک افراطـی دسـت راستی اشاره می شود که نظرات ضد مسلمانان ابراز کرده بوده و به اتهام قتل شش نفر و مجروح کردن 19 نفر در مسجد کبک سیتی تحت پیگرد است. لایحه از این حادثه به عنوان «اولین کشتار مسلحانه در مسجدی در آمریکای شمالی» یاد شده و تاکید می شود:

«جاستین ترودو نخست وزیر (کانادا) آن را حمله تروریستی خوانده.»آگهی

آگهی

در این لایحه همچنین به چندین مورد تیـرانـدازی هـای مشابـه بـه معبـد سیکهـا در ویسکانسیـن، کامیونیتـی سنتـر یهودیـان در کانـزاس، و کلیسایی در چارلستـون اشاره می شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید

آیا می خواهید داغترین اخبار تورنتو و کانادا را سریعا دریافت کنید؟

نام و آدرس ایمیل کافیست