آزمایش فاضلاب ها: ساکنان هلیفکس بیشتر از دیگر شهرهای بزرگ کانادا ماری جوانا مصرف می کنند

در میان شهرهای بزرگ کانادا، ظاهرا ساکنان هلیفکس بیشتر از دیگران ماری جوانا مصرف می کنند.

هلیفکس مرکز استان نواسکوشیا در سواحل شرقی کانادا مجاور اقیانوس آتلانتیک است.

میزان مصرف سرانه ساکنان شهرهای بزرگ کانادا توسط سازمان آمار کانادا به روشی نوظهور به دست آمده.آگهی

آگهی

سازمان آمار کانادا بررسی خود را از ماه مارچ شروع کرده که در آن به کمک یک تکنولوژی جدید، فاضلاب های این شهرها مورد تجزیه و بررسی قرار گرفته که روشی بیسابقه در کاناداست.

به گزارش کندین پرس، پژوهشگران فاضلاب های 150 مرکز تسویه آب در هلیکفس، مونتریال، تورنتو، ادمونتون و ونکوور را مورد تجربه قرار داده و اطلاعات آماری را در رابطه با مصرف ماری جوانا گردآوری کرده اند.

پژوهش طی ماههای مارچ تا آگوست 2018 انجام شده و نشان می دهد میزان مصرف ماری جوانا در هلیفکس معادل 1310 مایکروگرم در هفته به ازای هر یک نفر از جمعیت بوده. مونتریال با 976 مایکروگرم در مکان دوم است.

تورنتو با 451 مایکروگرم در مکان سوم، ادمونتون با 416 مایکروگرم در مکان چهارم و ونکوور با 288 مایکروگرم در مکان پنجم هستند.

البته این روش هنوز مقدماتی و آزمایشی است و نمی توان چندان روی آن حساب کرد. سازمان آمار کانادا می خواهد با استفاده از این تکنولوژی اطلاعات بیشتری در مورد مصرف انواع داروها و مواد مختلف به دست آورد.

یکی از دلایل استفاده از این روش این بوده که برخی از کانادایی ها به خاطر کراهت مصرف ماری جوانا از اعلام مصرف خودداری می کنند.

به گفته کارشناسان، کسانی که ماری جوانا مصرف می کنند طی پروسه ای اجزای آن را از بدن خود دفع می کنند که  سر از فاضلاب ها درمی آورد.

در اروپا از سال 2007 از این تکنولوژی برای تعیین میزان مصرف مواد مخدر در شهرهای بزرگ استفاده می شود.

fit4vip
fit4vip

When:
Where:
Cost:
Info:
Loading Facebook Comments ...

اولین نظر دهنده باشید