پربازدید

ویدیوکووید-19

11 تیراندازی در تورنتو در تعطیلات کانادا دی

یازده تیراندازی در تورنتو در تعطیلات کانادا دی، ساکنان تورنتو و جنوب انتاریو را نگران کرده. در این تیراندازی ها دو نفر کشته شدند. این تیراندازی ها جان توری شهردار و داگ فورد نخست وزیر جدید انتاریو را به واکنش واداشت. 

جان توری گفت طبق آمار حدود 75 درصد تیراندازی ها با گنگ های تبهکار مرتبط است ولی «راه حل آسانی» برای آن وجود ندارد. از ابتدای سال جاری تاکنون 51 قتل در تورنتو صورت گرفته که بیش از دو برابر مدت مشابه در سال قبل است. 

داگ فورد نخست وزیر انتاریو نیز برای مقابله با مشکل خشونت های مسلحانه در تورنتو، ابراز آمادگی کرده. 

جان توری نیز برای همکاری با داگ فورد در این زمینه اعلام آمادگی کرده. 

به گزارش کندین پرس رالف گودیل وزیر ایمنی عمومی کانادا نیز گفته اتاوا می خواهد کار درست را برای کنترل اسلحه انجام دهد. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19