پربازید

ویدیو

کووید-19

فستیوال آتش بازی تورنتو

اجرای آتش بازیهای  جالب و هیجان انگیز در تورنتو؛ سه نمایش کم نظیر آتش بازی برای اولین بار طی سه هفته در فستیوال آتش بازی به اجرا گذاشته می شود.
بعد از هر شو، جلسات بحث و گفتگو برگزار می شود.
در این نمایش زنان نقش اصلی را دارند.

When: November 6, 2019 – November 24, 2019
See website for showtimes
Where: Alumnae Theatre
70 Berkeley St., Toronto
Cost: $17
More Info: www.alumnaetheatre.com

As North America’s longest running women-led theatre company, Alumnae Theatre Company is dedicated to the production of adventurous, diverse, inclusive theatre not readily seen elsewhere. Proud supporter of women in the arts!بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19