پربازید

ویدیو

کووید-19

خانواده سه نفره از نیومارکت در میان قربانیان

از نیومارکت نیز یک خانواده سه نفره در میان قربانیان بودند.

امیر اویسی، همسرش سارا همزه ای و دختر ۶ ساله شان عسل اویسی در فاجعه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران جانشان را از دست دادند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19