پربازدید

ویدیو

کووید-19

۶۰ درصد کانادایی‌ها با سلطنت چارلز بر کانادا مخالفند

در حالی که کمتر از دو هفته به تاج‌گذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا باقی مانده، نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که ۶۰ درصد کانادایی ها مخالف شناسایی چارلز به عنوان پادشاه کانادا هستند.

در این نظرسنجی، ۲۸ درصد نظر موافق و ۴۸ درصد نظر مخالف نسبت به چارلز داشته‌اند.

نظر کانادایی‌ها نسبت به کامیلا همسر چارلز منفی‌تر است. به دنبال تاج‎گذاری چارلز سوم در ۶ ماه می، کامیلا به عنوان ملکه شناخته خواهد شد. با انجام تاج‌گذاری، چارلز به عنوان پادشاه چارلز سوم، و کامیلا به عنوان کوئین کامیلا شناخته خواهند شد.

حمایت از سلطنت در کانادا در سال‌های اخیر پیوسته رو به کاهش بوده است.

در نظرسنجی جدید موسسه انگس رید، ۵۲ درصد کانادایی‌ها گفته‌اند که مایل نیستند که کانادا برای نسل‌های بعدی به عنوان «سلطنت مشروطه» Constitutional Monarchy شناخته شود.

بیش از ۴۵ درصد گفته‌اند که از بازنگری قانون اساسی  کانادا برای قطع ارتباط کانادا با سلطنت، پشتیبانی می‌کنند.

فقط یک سوم شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با اداره کانادا در چارچوب سلطنت مشروطه موافق بوده‌اند.

میزان حمایت کانادایی ها با ادامه سلطنت مشروطه در کانادا در سال های اخیر رو به کاهش بوده است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=182048بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19