پربازدید

ویدیو

کووید-19

یک چهارم جمعیت کنونی کانادا مهاجر هستند

مرکز آمار کانادا صبح چهارشنبه یکسری اطلاعات دست اول را از سرشماری انجام شده در سال 2021 بیرون داد.

بنابر این گزارش، اکنون یک چهارم همه ساکنان کانادا را مهاجران تشکیل می‌دهند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۴۱ به یک سوم افزایش یابند.

منظور از «مهاجران»  آن دسته از ساکنان کنونی کاناداست که مدتی از دوران زندگی خود را در کانادا مهاجر جدید (Landed Immigrant) یا مقیم دائم (Permanent Residents) بوده‌اند.  

بنابر سرشماری سال 2021، جمعا 8.3  میلیون نفر از ساکنان کنونی کانادا مهاجر محسوب می شوند.

بر اساس این گزارش، چهار پنجم از رشد نیروی کار کانادا در فاصله 2016 تا 2021 را مهاجران تشکیل می‌دهند.

از کجا می‌آیند؟

در گذشته اکثر مهاجران کانادا از اروپا می‌آمدند ولی در حال حاضر اکثر مهاجران از آسیا و خاورمیانه می‌آیند.

از هر پنج مهاجر کانادا یک نفر متولد هند می‌باشد. به عبارت دیگر هند اکنون بزرگترین منبع مهاجرت برای کانادا است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=172711بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19