پربازدید

No Content Available

ویدیو

کووید-19

یک خورشید گرفتگی نادر در تورنتو که تا سال ۲۰۲۹ دیگر تکرار نخواهد شد

خورشید گرفتگی حلقوی جزئی به زودی آسمان تورنتو را تیره خواهد کرد و این آخرین فرصت برای دیدن چنین رویدادی است زیرا این اتفاق حداقل تا شش سال آینده تکرار نخواهد شد.

مردم تورنتو می توانند برای مدت کوتاهی حوالی ظهر روز 14 اکتبر این خورشید گرفتگی را مشاهده کنند. در این زمان، خورشید در پشت ماه پنهان می شود.

این رویداد از ساعت 12 ظهر روز شنبه شروع و حدود دو ساعت طول می کشد. کسوف باعث تاریک شدن آسمان ظهر در غرب کانادا خواهد شد. در انتاریو انتظار می‌رود که کسوف بسته به مکان بین 20 تا 40 درصد دیده شود.

لازم به ذکر است که افراد نباید خورشید گرفتگی را با چشم غیر مسلح مشاهده کنند زیرا می تواند باعث آسیب شدید شبکیه شود. به همه توصیه می‌شود از عینک‌های کسوف یا عینک‌های جوشکاری و انواع خاصی از فیلترهای لنز دوربین استفاده کنند.

خورشید گرفتگی جزئی شنبه، آخرین رویدادی خواهد بود که تا سال 2029 تکرار نخواهد شد.

خورشید گرفتگی کامل بعدی در 8 اپریل 2024 رخ خواهد داد و انتظار می رود در بخش هایی از کانادا قابل مشاهده باشد. آخرین خورشید گرفتگی کامل قابل مشاهده در کانادا در سال 2017 رخ داد، زمانی که مردم به خیابان‌ها آمدند تا شاهد تاریک شدن مختصر آسمان تورنتو باشند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=192483بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

No Content Available

کووید-19