پربازید

ویدیو

کووید-19

یکماه حمل و نقل عمومی رایگان در اتاوا

خروج قطار شهری از خط موجب شده که شهردار اتاوا بخواهد حمل و نقل عمومی را در این شهر در ماه دسامبر مجانی کند.

جیم واتسون Jim Watson شهردار اتاوا گفت بهترین راه معذرت خواهی از مردم همین است.

او به رسانه ها گفت که به اتفاق رئیس سرویس حمل و نقل عمومی اتاوا روز چهارشنبه لایحه ای را به شورای شهر تقدیم می کنند که به موجب آن حمل و نقل عمومی مردم در این شهر در ماه دسامبر مجانی خواهد بود.

به دنبال خروج یکی از قطارهای شهری از خط، شهردار این تصمیم را گرفته. قصد شهردار اتاوا از این کار کمک به بیزنسهای شهر نیز می باشد تا به علت عملیات بازسازی خط مذکور مقداری از ترافیک مشتریان را در فصل خرید کریسمس از دست ندهند. این اقدام همچنین به کسانی که می خواهند در ایام کریسمس یکی دو گیلاس مشروب بنوشند اجازه می دهد که مجبور به رانندگی نباشند و به طور رایگان از سرویس حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

یکشنبه گذشته یکی از قطارهای شهری اتاوا از روی ریل خارج شد و نزدیک به ۵۰۰ متر به پیش رفت. این دومین خروج  قطارهای شهری از خط در اتاوا در شش هفته گذشته است.

تعمیر این مسیر مدتی به طول می کشد. شهردار اتاوا گفت، یکماه حمل و نقل عمومی رایگان در واقع نوعی معذرتخواهی از ساکنان اتاواست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19