پربازدید

ویدیو

کووید-19

یکصد فوت ناشی از کووید در انتاریو که ۴۶ مورد آن به گذشته تعلق دارد

آمار مبتلایان جدید  استان انتاریو با عدد سه هزار اخت شده. روزی از آن بالا می زند و روز دگر کمی عقب می نشیند. تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت منتهی به صبح جمعه 2998 نفر بود. متاسفانه  تعداد مرگها در این استان به سرعت بالا رفته و نسبت به دو هفته پیش دو برابر شده.

تعداد مرگهای جدید در روز جمعه 100 نفر اعلام شد. یکی از دلایل افزایش تعداد مرگها، اشتباه آماری است که توسط منطقه میدل سکس – لندن ماهها قبل رخ داده که 46 مرگ ثبت نشده بود که به آمار روز جمعه اضافه شده.

ارقام جدید

 • تعداد مبتلایان جدید: 2998 نفر
 • مجموع مبتلایان تا کنون: 232998 نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 100 نفر
 • مجموع مرگها تا کنون : 5289 نفر
 • تعداد افراد واکسینه شده در 24 ساعت گذشته: 15609 نفر
 • مجموع افراد واکسینه شده تا کنون: 174.630 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده در روز پنجشنبه: 76500 نفر

ارقام ابتلاهای جدید به تفکیک شهر ها

 • تورنتو : 800 نفر
 • منطقه پیل: 618 نفر
 • منطقه یورک: 250 نفر
 • واترلو: 161 مفر
 • منطقه نیاگارا: 153 نفربیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19