پربازید

ویدیو

کووید-19

گونه های جدید یکی دو هفته دیگر به مصاف انتاریو می آیند

کارشناسان پزشکی که به دولت انتاریو مشاوره می دهند به دولت توصیه کردند که در کاهش محدودیتها و لغو مقررات عجله نکند.

این مشاوران هفته های آینده  را بسیار ریسکی توصیف کردند. آنها روز پنجشنبه بر اساس مدلسازی تازه پیش بینی کردند که در هفته دوم مارچ چهل درصد ابتلاهای جدید در انتاریو ناشی از گونه های جدید و جهش یافته ویروس کووید باشد که مسری تر هستند.

کارشناسان عامل این تغییر سریع را گونه های جدید ویروس می دانند .

در 24 ساعت گذشته 1258 بیمار جدید در انتاریو شناسایی شدن. تعداد مبتلایان جدید انتاریو هفته گذشته به زیر هزار نفر در روز رسیده بود ولی چند روزی است که دوباره از مرز هزار فراتر رفته.

در هفته های اخیر تعداد مبتلایان جدید در انتاریو رو به کاهش بود ولی  کارشناسان گفتند در روزهای اخیر این روند آهسته شده. این گروه، عامل اصلی کاهش تعداد مبتلایان در هفته های اخیر را برقراری مقررات لاک دان و دستور “در خانه بمانید” می دانند .این مقررات در روز های اخیر آسانتر و یا کنسل شده اند.

کارشناسان پیش بینی کردند که با پخش بیشتر گونه های جدید تعداد افرادی که در بیمارستانها بستری می شوند دوباره افزایش یابد و ظرفیت بیمارستانها در ماه آینده به مرز تکمیل برسد. این گروه تاکید کردند که واکسیناسیون بیشتر پر سن و سالها و کامیونیتی های آسیب پذیر تر از تعداد بستری ها و مرگهای احتمالی خواهد کاست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19