پربازید

ویدیو

کووید-19

گله کایوتی ها در یکی از محلات غرب تورنتو؛ ساکنان شبها چوب به دست می گیرند

کایوتی ها که در دیکشنری های فارسی آنها را گرگ صحرایی آمریکای شمالی می خوانند به مشکلی عمده در یکی از محلات غرب تورنتو تبدیل شده اند.

نگرانی والدینی که در غرب تورنتو زندگی می کنند و دارای فرزندان کوچک یا حیوانات خانگی هستند هر روز بیشتر می شود، زیرا گزارشهای تازه ای از مشاهده کایوتی ها Coyotes به گوش می رسد.

دیده ها و شنیده ها حاکی از وجود گله ای از کایوتی هاست که در منطقه خیابانهای جین و دانداس در غرب تورنتو به این سو و آن سو می روند و شهروندان را هراسان می کنند.

ساکنان می گویند که این جانوران وحشی به مسئله عمده ای تبدیل شده اند بخصوص که شخصی نیز برای آنها غذا می گذارد. ساکنان می گویند که حداقل پنج کایوتی در محله دیده شده که ترس و وحشتی هم از کسی ندارند.

یکی از ساکنان گفته است که هنگام پارک اتومبیل کایوتی را می بیند که به او خیره شده است.

ساکنان محله می گویند گله ای از کایوتی ها شبها دیده می شوند که از کسی هم نمی ترسند نمی ترسند.

در اطراف این محله علائمی نصب شده و از عموم درخواست شده از غذا دادن به کایوتی ها خودداری کنند.

وجود این کایوتی ها موجب شده که ساکنان محله از تنها قدم زدن به خصوص در شب خودداری کنند و سگهای کوچک را به پیاده روی نبرند.

بعضی از ساکنان چوب با خود حمل می کنند تا در صورت مشاهده کایوتی آن را دور کنند.

گله ای از کایوتی ها در نزدیکی دبستان کاتولیک James Culnan Catholic School مشاهده شده که گفته شده شخصی در این منطقه گوشت برای این جانوران بیرون می گذارد.

همچنین گفته شده بعضی ها برای آنکه از این حیوانات عکس بگیرند غذا بیرون می گذارند.

در چند ماه گذشته چند خبر از برخورد کودکان و نوجوانان با کایوتی ها در مناطق مختلف تورنتو گزارش شده که در سلام تورنتو نیز منعکس شده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19