پربازدید

ویدیوکووید-19

گفت و گوی تلفنی جاستین ترودو و جگمیت سینگ

لیبرال ها و نیودموکرات ها نمی گویند در گفت و گوی تلفنی بین جاستین ترودو رهبر حزب لیبرال با جگمیت سینگ رهبر حزب نیودموکرات دقیقا چه گذشت.

این گفت و گوی تلفنی سه شنبه شب انجام شد.

محور گفت و گو، عکسها و ویدیویی بود که هفته گذشته از صورت سیاه کردن جاستین ترودو منتشر شد. قضیه به ۱۸ سال پیش برمی گردد.

جگمیت سینگ برای این مکالمه شرط گذاشته بود: محتوای مکالمه خصوصی بماند زیرا او نمی خواهد به وسیله ای برای ترمیم وجهه ترودو تبدیل شود. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19