پربازدید

ویدیو

کووید-19

ورود ده هزارمین پناهجوی افغانستانی به کانادا 

شمار پناهجویان افغانستانی که از اگوست سال گذشته تاکنون وارد کانادا شده اند روز چهارشنبه به ده هزار نفر رسید.

پناهجوی ده هزارم با یک پرواز مستقیم چارتر که حامل تقریباً ۳۰۰ پناهجوی افغانستانی بود روز چهارشنبه ۳۰ مارچ وارد تورنتو شد.

شان فریزر وزیر مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در تورنتو از این تازه واردان استقبال کرد.

استانها، قلمروها و شمار فراوانی از سازمانهای محلی در سراسر کشور در اسکان دادن به این پناهجویان همکاری می کنند.

تصاویری از ورود پناهجویان افغانستان به کانادا در روز چهارشنبه ۳۰ مارچ ـ تورنتو (Photos by JP Moczulski)

برای ملاحظه آخرین آمار و اطلاعات مربوط به پناهجویان افغانستانی می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

برای مشارکت در اسکان دادن پناهجویان تازه وارد افغانستانی نیز از این صفحه دیدن کنید.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=162521بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19