پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ دوشنبه 19 جولای

17 میلیون دوز

این هفته قرار است 7.1 میلیون دوز واکسن تحویل کانادا شود که 3.1 میلیون دوز آن از نوع فایزر و 4 میلیون دوز آن از نوع مدرنا خواهد بود.

66 میلیون دوز

به زودی جمع واکسن تحویل شده به کانادا به 66 میلیون دوز می رسد. این تعداد برای واکسینه کردن کامل کلیه شهروندان 12 سال به بالای کانادا (سی و سه میلیون نفر) کافی است.

تعداد مبتلایان انتاریو

انتاریو روز دوشنبه 130 ابتلای جدید داشت و هیچ مرگ جدیدی گزارش نشده است. صبح دوشنبه 151 نفر در بخشهای مراقبت ویژه بستری بودند

18.2 میلیون دوز

جمع واکسن تزریق شده در انتاریو به 18.2 میلیون دوز رسید. انتاریو 14.5 میلیون جمعیت دارد

ایران

تعداد مبتلایان جدید کرونا در ایران بسیار اوج گرفته تعداد مبتلایان جدید در روز دوشنبه 25441 نفر و تعداد مرگهای جدید نیز 213 نفر بود. 169 شهرستان کشور در وضعیت قرمز به سر می برند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19