پربازید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن ـ جمعه 30 جولای

انتاریو

دکتر کلران مور مسئول ارشد بهداشت عمومی انتاریو گفت که بعید نیست از ماه سپتامبر تعداد مبتلایان کرونا در انتاریو افزایش پیدا کند و استان دارد خود را برای آن شرایط آماده می کند.

واکسینه شده ها

کارشناسان پزشکی در آمریکا می گویند افراد واکسینه شده به احتمال زیاد در مقابل نوع سخت بیماری کرونا مصون هستند اما می توانند ویروس را به دیگران انتقال دهند.

کلینیک موقت واکسیناسیون در شهربازی

دولت کبک به قصد تشویق نوجوانان و جوانان به واکسیناسیون یک سایت موقت واکسیناسیون در شهربازی مونترال برپا می کند.

شروع دوز سوم در اسرائیل

اسرائیل تزریق دوز سوم واکسن به کسانی که قبلا دو دوز دریافت کرده اند را شروع کرد. از روز جمعه تزریق دوز سوم به افراد بالای 60 سال شروع شد. تعداد مبتلایان در اسرائیل اخیرا افزایش یافته.

پاداش نقدی برای واکسن زدن

از امروز ساکنان شهر نیویورک می توانند با بالا زدن آستینهایشان، و دریافت واکسن، پاداش نقدی بگیرند .شهردار نیویورک قول یک دبیت کارت صد دلاری به هر نفر را داده.

توکیو گرفتار پندمیک

همانطور که روز گذشته در پلاتفرمهای سلام تورنتو به آگاهی رساندیم تعداد مبتلایان جدید در توکیو رکورد شکست و هر روز بیشتر می شود. مسئولان ژاپنی علاوه بر توکیو در چهار منطقه دیگر اعلام حالت فوق العاده کردند.

ایران

تعداد مبتلایان جدید در ایران در روز گذشته 8 مرداد اندکی کاهش داشته است. باید دید که این کاهش آیا ادامه پیدا می کند یا موقتی است.

  • مبتلایان جدید: 24715 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: سه میلیون و 851 هزار نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 270 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 90 هزار و 344 نفر
  • تعداد شهر های در وضعیت قرمز: 285 شهر
  • جمع افرادی که تا کنون هر دو دوز واکسن را زده اند: دو میلیون و 650 هزار نفر

آمریکا

تعداد ابتلاهای جدید در آمریکا همچنان با سرعت تقریبا ده درصد در روز رو به افزایش است:

  • تعداد مبتلایان جدید: 71621 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 34.8 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 321 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 612 هزار نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19