پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن

منطقه یورک

منطقه یورک از دوشنبه 22 فوریه از فرمان ” در خانه بمانید” خارج شد. بیزنسها و رستورانهای منطقه یورک می توانند طبق شرابط “منطقه قرمز” نظیر فاصله فیزیکی و ظرفیت محدود شروع به فعالیت کنند.

500 هزار

انتظار می رود تعداد مرگهای ناشی از کووید در آمریکا روز دوشنبه 22 فوریه به 500 هزار برسد.

87 نفر

تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک برای اولین بار به 87 نفر کاهش یافت.

569,455 دوز

تا صبح دوشنبه جمعا 569,455 دوز واکسن در انتاریو تزریق شده. انتظار می رود با دریافت محموله های جدید واکسن، واکسیناسیون عمومی در انتاریو سرعت بگیرد.

86 مبتلا به گونه جدید

در کبک گفته شد که 86 تن از مبتلایان جدید این استان به گونه های جدید و جهش یافته ویروس کرونا گرفتار شده اند. مجموع مبتلایان به گونه های جدید در کبک به 415 نفر رسیده.

ایران

ارقام جدید کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته (چهار اسفند):

 • تعداد مبتلایان جدید: 8263 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 582 هزار نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 89 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 59572 نفر
 • بیشتر شهر های استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز هستند.

آمریکا

 • تعداد مبتلایان جدید: 55,195 نفر
 • جمع مبتلایان تا کنون: 28.1 میلیون
 • تعداد مرگهای جدید 1247 مفر
 • جمع مرگها تا کنون: 498,654 نفر
 • تعداد افرادی که تا کنون در آمریکا دوز اول را دریافت کرده اند: 43.6 میلیون نفر ( نزدیک به 18.9 میلیون از این عده هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.)

واکسیناسیون در کانادا

تعداد افرادی که اکنون در کانادا حداقل یک دوز واکسن را دریافت کرده اند: 1,093,996 نفر (420 هزار نفر از این عده هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.)

واکسیناسیون در انتاریو

 • تعداد واکسنی که تا کنون در انتاریو تزریق شده: 569,455 نفر (240 هزار نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.)

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19