پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن چهارشنبه 10 فوریه

یک سوم آمریکایی ها

نظرسنجی تازه ای که توسط خبرگزاری اسوشیتد پرس انجام شده حاکی است که از هر سه بزرگسال آمریکایی یک نفر یا واکسن کووید نخواهد زد و یا احتمال کمی دارد که بزند. شصت و هفت درصد گفته اند که واکسن را زده اند و یا خواهند زد.

کبک

کبک در 24 ساعت گذشته 989 مبتلای جدید و 34 مرگ جدید ناشی از کووید را گزارش کرد.

ایران

ارقام کووید در ایران در 24 ساعت گذشته (22 بهمن ) :

  • تعداد مبتلایان جدید : 7585 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: یک میلیون و 488 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 61 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 58,686 نفر
  • تعداد افراد بستری در بخش مراقبت های ویژه : 3743 نفر

آمریکا

ارقام جدید کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته (9 فوریه) چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 96,460 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 27.1 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 3167 نفر
  • جمع مرگها تا کنون: 468 هزار نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها : 79,179 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139693بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19