پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن –جمعه 22 ژانویه

افزایش تست های مثبت در کانادا پست می سی ساگا

تعداد کارکنان مرکز کانادا پست در می سی ساگا که پاسخ  تستشان مثبت شده به 149 نفر رسید. روز گذشته این تعداد 121 نفر بود.

انتاریو

انتاریو صبح جمعه 87 مرگ جدید ناشی از کووید گزارش کرد.

نقش محیط های کاری

جمعی از کارشناسان بهداشت عمومی، شهرداران و مقامات ارشد پزشکی، محیط های کاری را از منابع اصلی شیوع ویروس کووید در انتاریو دانستند.

تماس شهردار تورنتو با کمپانی فایزر

جان توری شهردار تورنتو نیز با مسئولان کمپانی فایزر صحبت کرد تا از آنها بخواهد مقدار بیشتری واکسن به کانادا تحویل دهند. داگ فورد نخست وزیر انتاریو نیز در این باره با فایزر صحبت کرده. جاستین ترودو روز جمعه صحبت کرد.

ایران

ایران روز جمعه از 6305 ابتلای جدید و 75 مرگ جدید گزارش داد.

آمریکا

آمریکا روز جمعه 190 هزار ابتلای جدید و 4142 مرگ جدید را گزارش کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19