پربازدید

ویدیو

کووید-19

کووید و واکسن آن – جمعه 14 می

2.3 میلیون دوز

با افزایش تعداد افراد واکسینه شده در بریتیش کلمبیا، تعداد بیماران جدید به سرعت رو به کاهش است. تا کنون 2.3 میلیون دوز واکسن در این استان تزریق شده. بریتیش کلمبیا 5 میلیون جمعیت دارد.

عدم نیاز به ماسک در آمریکا برای کسانی که واکسینه شده اند

مرکز کنترل بیماریهای آمریکا گفت کلیه کسانی که به طور کامل واکسینه شده اند می توانند از این پس در اغلب قریب به اتفاق امکان، بدون ماسک و بدون رعایت فاصله فیزیکی حضور پیدا کنند.

تا نیمه سپتامبر؟

دولت انتاریو می خواهد تا نیمه سپتامبر تمامی بزرگسالانی را که مایل به دریافت واکسن باشند واکسینه کند .کارشناسان می گویند این کار بدون افزایش همکاریها و بدون شفافیت بیشتر ممکن نخواهد شد. آنها می گویند دولت انتاریو باید شفاف بگوید که دوز دوم را با چه فاصله ای از دوز اول می خواهد تزریق کند.

کبک

کبک روز جمعه 838 بیمار جدید و 8 مرگ ناشی از کرونا  گزارش کرد.

ورود بیماران مبتلا نصف شد

در طول دو هفته ای که از ممنوع شدن پروازهای مسافری از هند و پاکستان به کانادا می گذرد، تعداد بیماران کرونایی که با هواپیما وارد کانادا می شوند به نصف تقلیل یافت.

مانیتوبا

در مانیتوبا از این پس کلیه افراد 12 سال به بالا می توانند واکسن فایزر دریافت کنند.

ایران

جمعه 24 اردیبهشت – آمار کرونا در ایران در 24 ساعت گذشته:

  • مبتلایان جدید: ده هزار و 145 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: دو میلیون و 732 هزار نفر
  • فوتی های جدید: 202 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 76 هزار و 433 نفر
  • –          46 شهر کشور در وضعیت قرمز و 263 شهر در وضعیت نارنجی به سر می برند.

آمریکا

جمعه 14 می: آمار کووید در آمریکا در 24 ساعت گذشته:

  • تعداد مبتلایان جدید: 38534 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 32.8 میلیون نفر
  • تعداد فوتی های جدید: 780 نفر
  • جمع فوتی ها تا کنون: 583 هزار نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 35679 نفربیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19