پربازدید

ویدیو

کووید-19

کوئین الیزابت با ویدیو پیام فرستاد

کوئین الیزابت از رهبران شرکت کننده در اجلاس گرمایش زمین سازمان ملل خواست که سیاسی کاری را کنار بگذارند و «رهبری واقعی» از خود نشان دهند.

کوئین الیزابت قرار بود در اجلاس گرمایش زمین COP26 که در گلاسکوی اسکاتلند برگزار شده شرکت کند ولی بعد از آنکه پزشکان به او توصیه کردند که استراحت کند، حضورش را در این اجلاس کنسل کرد.

کوئین الیزابت که ۹۵ سال دارد از طریق ویدیو برای این اجلاس پیام فرستاد. این ویدیو شب گذشته در موزه گلاسکو برای رهبران شرکت کننده در اجلاس پخش شد.

کوئین در این ویدیو تاکید کرده که نه برای خودمان بلکه برای نسلهای آینده باید دست به اقدامات عاجل زد.

آیا نتیجه ای حاصل خواهدشد؟

اگرچه در جریان اجلاس گلاسکو رهبران جهان به نکات مهمی اشاره کرده و بر اهمیت اقدامات عاجل برای مبارزه با پدیده گرمایش زمین و کاستن از آلودگی های ناشی از سوخت های فسیلی تاکید کرده اند، اما معلوم نیست در عمل تا چه اندازه به قولها و وعده ها عمل شود.

اجلاسهای گذشته رهبران جهان برای نجات محیط زیست تاکنون نتیجه ملموسی نداشته وگرنه امروز این همه شکایت از وضعیت محیط زیست به گوش نمی رسید. نتیجه واقعی مشروط به همکاری و همبستگی همه کشورهای جهان است که چنین چیزی فعلا وجود ندارد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=157995بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19