پربازدید

ویدیو

کووید-19

کنگره بومیان کانادا از دولت ترودو به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت کرد

کنگره بومیان کانادا علیه دولت جاستین ترودو به کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شکایت کرد.

این کنگره می گوید دولت کانادا نسبت به بومیانی که در خارج از قلمروهای تحت مدیریت بومیان زندگی می کنند تبعیض قائل می شود.

به گزارش کندین پرس، این کنگره می گوید دولت جاستین ترودو در تدوین خط مشی های مربوط به بومیان از «سیاست دوگانه» پیروی می کند.

این کنگره که خود را صدای واحد بومیان سراسر کانادا می داند می گوید دولت ترودو در مسائل مربوط به خودگردانی، دعاوی سرزمینی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و منابع طبیعی به میزان لازم و کافی با این کنگره مشورت نکرده است.

بیش از هفتاد درصد بومیان کانادا در خارج از قلمروهای تحت اداره بومیان زندگی می کنند و دولت ترودو با این کنگره که تنها صدای این گروه از بومیان است مشورت لازم نکرده.

کنگره می گوید شکایت کردن از دولت کانادا به دادگاه های کانادا «بسیار پرهزینه و زمان بر است و به  احتمال زیاد نتیجه مؤثری نخواهد داشت.»

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155193بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19