پربازید

ویدیو

کووید-19

کمیته ملی واکسیناسیون کانادا : واکسن استرازنکا برای 65 سال به بالاها هم امن و موثر است

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا توصیه های خود را درباره افرادی که می توانند واکسن استرازنکا بزنند تغییر داد.

این کمیته قبلا با تزریق واکسن استرازنکا به افراد 65 سال به بالا مخالفت کرده بود اما نظرش را تغییر داد و صبح سه شنبه گفت که اکنون به ندازه کافی شواهد واقعی “real – world evidence” وجود دارد که حاکی از امن بودن و موثر بون این واکسن برای افراد بالای 65 سال است.

این کمیته  که از جمعی از متخصصان مستقل تشکیل می شود در اول مارچ گفته بود که کمپانی استرازنکا این واکسن را به اندازه کافی روی افراد 65 سال به بالا آزمایش نکرده است. به همین خاطر این واکسن را برای افراد زیر شصت و پنج سال توصیه کرده بود.

دکتر کارولاین کواش Dr. Caroline Quach رئیس کمیته ملی مشاوران واکسیناسیون کانادا روز سه شنبه گفت نتایج دو پژوهش جدید که در بریتانیا روی دریافت کنندگان واکسن استرازنکا انجام شده نشان می دهد واکسن استرازنکا روی شهروندان ارشد (65 سال به بالاها) امن و موثر است  و بخصوص از شدت بیماری و بستری شدن آنها در بیمارستان جلوگیری می کند.

تزریق واکسن استرازنکا در کانادا به افراد شصت تا شصت و چهار سال از چند روز پیش شروع شده بود.

ترجیح دو واکسن فایزر و مدرنا

به گزارش کندین پرس، کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا می گوید بر اساس ازمایشهای کلینیکی اولیه دو واکسن فایزر و مدرنا که از نوع mRNA هستند، موثر تر از استرازنکا بوده اند ولی اطلاعاتی که بعد از استفاده گسترده از واکسن ها در دست است گویای تاثیر گذاری مشابهی است.

با این حال کمیته ملی مشورتی می گوید اگر پای انتخاب در کار باشد، بهتر است به واکسنهای نوع mRNA برای 65 سال به بالاها اولویت داده شود، ولی آنها (کمیته ملی مشورتی) دیگر با استفاده از استرانزکا برای افراد 65 سال به بالا مخالفتی ندارند.

چندین کشور اروپایی در چند روز گذشته استفاده از واکسن استرازنکا را به علت نگرانی از ایجاد لختگی خون متوقف کرده اند تا بررسی های لازم انجام شود. کشور سوئد نیز روز سه شنبه به این دسته از کشور ها پیوست و استفاده از واکسن استرازنکا را موقتا متوقف کرد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:                                                                                 بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19