پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمیته ملی واکسیناسیون کانادا دوباره توصیه کرد تا ۱۶ هفته بین دو دوز واکسن فاصله انداخته شود

مدتی قبل در کانادا توصیه شد که بین تزریق دو دوز واکسن کرونا تا چهارماه فاصله انداخته شود. هدف کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا از این توصیه آن بود که هر چه زودتر تعداد بیشتری از کاناداییها دوز اول را دریافت کنند و حفاظت بیشتری در مقابل خیز جدید پندمیک کرونا ایجاد شود.

به تازگی صدای انتقاد از این فاصله چهار ماهه بلندتر شده بود. مردم می پرسیدند که آیا ایجاد چهار ماه فاصله بین دو دوز واکسن، تاثیر آن را کاهش نمی دهد؟ ریسک ابتلا به کرونا را افزایش نمی دهد؟

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا که قبلا توصیه کرده بود  تا چهار ماه بین تزریق دو دوز فاصله انداخته شود روز چهارشنبه بار دیگر از نظر خود دفاع کرد و دوباره توصیه کرد که تزریق دوز دوم -تا زمانی که کلیه افراد واجد شرایط  دوز اول را دریافت نکرده اند- تا چهار ماه فاصله انداخته شود.

کارشناسان کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کماکان معتقدند که ایجاد چهار ماه فاصله بین دو دوز سبب می شود که کانادا با سرعت بیشتری در مقابل ویروس کووید مصون شود.

در طول ماههای گذشته تحویل واکسن به کانادا از سوی دو کمپانی فایزر و مدرنا چند بار با تاخیر انجام شد.

کمیته ملی مشورتی واکسیناسیون کانادا در ماه مارچ توصیه کرده بود که به علت محدود بودن ذخیره واکسن، فاصله دو دوز از سه تا چهار هفته تا حداکثر 16 هفته بیشتر شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19