پربازدید

ویدیو

کووید-19

کمپانی شاو تعداد کارکنانش را کاهش می دهد

کمپانی ارتباطات شاو Shaw Communications که از بزرگترین کمپانی های کیبل و اینترنت کاناداست، حدود 650 نفر از نیروی کارش را کم می کند.

این کمپانی که فعالیتهایش در غرب کانادا متمرکز است با ارسال پکیج های بازخرید داوطلبانه برای 6500 تن از کارکنانش، تخمین می زند که حدود 10 درصد آنها این پکیج ها را بپذیرند و داوطلبانه کنار بروند.

کمپانی شاو با خرید کمپانی Freedom Mobile در سال 2016 به چهارمین کمپانی بزرگ وایرلس کانادا تبدیل شد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19