پربازدید

ویدیو

کووید-19

کلیه مسافران هوایی عازم آمریکا باید گواهی تست منفی داشته باشند

کلیه افرادی که با هواپیما عازم آمریکا می شوند به زودی باید هنگام ورود گواهی تست منفی  نشان دهند. این دستور از دو هفته دیگر به اجرا در می آید.

مرکز کنترل بیماریها در آمریکا از اواخر ماه دسامبر چنین دستوری را درمورد مسافرانی که از بریتانیا وارد آمریکا می شوند به اجرا گذاشت و از دو هفته دیگر اجرای این دستور برای همه مسافران هوایی اجباری خواهد شد.

ویروس کووید در آمریکا کماکان شهروندان را بسیار گرفتار کرده و تا کنون بیش از 22 میلیون نفر از آمریکایی ها به کووید مبتلا شده و نزدیک به 380 هزار نفر جانشان را از دست داده اند.

هدف از درخواست تست منفی جلوگیری از ورود گونه های جدیدتر ویروس کووید است که به گفته دانشمندان آسانتر پخش می شوند.

سفرهای بین المللی به آمریکا در ده ماه گذشته که پندمیک کووید حاکم بوده بسیار لطمه دیده. تعداد سفرهای هوایی به آمریکا و از آمریکا در ماه دسامبر 76 درصد کمتر از دسامبر یکسال قبل بود. دستور العمل جدید – ارائه گواهی تست منفی – از 26 ژانویه به اجرا در می آید تا شرکت های هوایی و مسافران فرصت کافی برای تطبیق خود داشته باشند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19