پربازید

ویدیو

کووید-19

کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر واکسن اهدا می کنند

در جریان اجلاس سران هفت کشور غربی که در انگلستان جریان داشت، تصویر روشن تری از کمک این کشور ها به کشور های فقیر تر آشکار شده.

دولت انگلستان به نخست وزیری بوریس جانسون قول داد که در یکسال آینده 100 میلیون دوز به کشور های فقیر تر اهدا کند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز قول داد که پانصد میلیون دوز واکسن دیگر علاوه بر پانصد میلیونی که قبلا قول داده شده ارسال کند.

آلمان، فرانسه و ژاپن نیز قول دادند تا قبل از پایان امسال هر یک 30 میلیون دوز واکسن اهدا کنند. ایتالیا 15 میلیون دوز پیشنهاد کرده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19