پربازید

ویدیو

کووید-19

کشتی عظیم باری در کانال سوئز تعادلش را از دست داد و کانال برای حداقل دو روز بسته شد

یکی از بزرگترین کشتی های باربر جهان در کانال سوئز تعادلش را از دست داد و همین سبب بسته شدن این تنگه کلیدی شده که شاهراه دریایی اتصال دریای سرخ به دریای مدیترانه است.

روزانه به طور متوسط پنجاه کشتی از این کانال عبور می کنند. کارشناسان گفتند دو روز طول می کشد تا بتوان کانال را از نو به روی حرکت کشتی ها باز کرد.

علت تعادل از دست دادن کشتی  مشخص نشده ولی از بادهای شدید به عنوان یکی از عوامل احتمالی یاد شده. این کشتی با پرچم پاناما در حرکت بود. ارتفاع این کشتی به یک آسمانخراش تشبیه شده. این حادثه کلیه رفت و آمد کشتی ها را از این کانال  متوقف کرده. تقریبا ده درصد محمولات تجاری جهان از این کانال عبور می کند که بخش اعظم آن نفت است.

علت ؟

کشتی در بامداد سه شنبه توازنش را از دست داد. گفته شده که کشتی برای مدتی دچار خاموشی شده. مسئولان مصری نیز بادهایی به سرعت 50 کیلومتر در ساعت و طوفان شن را عامل انحراف کشتی ذکر کرده اند، ولی این سوال مطرح شده که چگونه باد با سرعت 50 کیلومتر در ساعت می تواند تعادل یک کشتی دویست هزار تنی را به هم بزند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19