پربازدید

ویدیو

کووید-19

کرونا و واکسن آن ـ پنجشنبه نهم سپتامبر

آلبرتا

گروهی از پزشکان آلبرتا هشدار دادند که اگر دولت آلبرتا مقررات بهداشتی را قوی نکند، سیستم بهداشت و درمان این استان از پای در خواهد آمد.

نواسکوشیا

از پانزده سپتامبر زدن ماسک در نواسکوشیا اجباری نخواهد بود و محدودیت تعداد افراد در اجتماعات برداشته خواهد شد.

بریتیش کلمبیا

وزارت بهداشت و درمان بریتیش کلمبیا گفت ۷۸ درصد از بیماران جدید این استان در هفته اول سپتامبر کسانی بودند که به طور کامل واکسینه نشده بودند. ۸۶ درصد از بستری شدگان در بیمارستانها نیز از همین گروه بودند.

توقف فعالیتهای فوق برنامه در مدارس تورنتو

به توصیه ستاد بهداشت عمومی تورنتو، مدارس منطقه تورنتو فعلاً از برگزاری فعالیتهای فوق برنامه خودداری می کنند.

کبک

کبک روز پنجشنبه ۷۰۳ مبتلای جدید و یک مرگ جدید داشت.

ایران

آمار کرونا در ایران در روز پنجشنبه ۱۸ شهریور به قرار زیر بود:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۲۶۸۲۰ نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: پنج میلیون و ۲۳۷ هزار نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۵۰۵ نفر

ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۱۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر

آمریکا

تعداد بیماران جدید در آمریکا مقداری کاهش یافته:

ـ تعداد مبتلایان جدید: ۱۴۸ هزار نفر

ـ جمع مبتلایان تاکنون: ۴۰ میلیون و ششصد هزار نفر

ـ تعداد فوتی های جدید: ۱۵۰۰ نفر

ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۶۵۴ هزار نفر

ـ تعداد افراد بستری در بیمارستان: ۱۰۱ هزار نفر

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155209بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19