پربازدید

ویدیو

کووید-19

کدام گروه از ساکنان منطقه یورک می توانند واکسن بزنند؟

منطقه یورک از روز سه شنبه یازده هزار نوبت جدید برای واکسیناسیون ساکنان این منطقه فراهم کرد. افراد واجد شرایط برای دریافت نوبت می توانند به سایت زیر مراجعه کنند:

York.ca/Covid19vaccine

منطقه یورک با دریافت محموله های جدید واکسن از گروههای جدیدی دعوت می کند که نوبت بگیرند.

چه کسانی می توانند نوبت بگیرند؟

در منطقه یورک در حال حاضر گروههای زیر می توانند برای دریافت نوبت اقدام کنند:

York Region residents age 65+ (born in 1956 or earlier) in all clinics

York Region residents age 60+ (born in 1961 or earlier) at the Cornell and Soccer City clinics

Updated: York Region residents age 45-54 (previously 45-59) who live in five identified high priority communities in York Region

NEW: Individuals (and one of their caregivers) with highest and very high risk health conditions as identified in Ontario’s COVID-19 Vaccination Plan

NEW: Special education staff who work in York Region

Highest, very high and high priority health care workers as identified in the Ministry of Health’s guidance on Health Care Work Prioritization who work or live in York Region 

Staff, essential caregivers and any residents that have not yet received a first dose in long-term care homes, retirement homes and First Nations elder care homes

Alternative level of care patients in hospitals who have a confirmed admission to a long-term care home, retirement home or other congregate care home for seniors

Staff, residents and caregivers in retirement homes and other congregate care settings for seniors

Indigenous adults and members of their households

Adults with a chronic condition receiving home care services and who live in York Region (appropriate documentation will be required)

Eligible adult recipients of chronic home care 

Faith leaders who live or work in York Region and provide end of life care, care of the deceased, care of those who are unwell or provides pastoral services in vulnerable settings

Residents age 55+ are also able to book vaccine appointments at select York Region pharmacies

یاد آور می شود که ساکنان منطقه 55 سال به بالا از طریق داروخانه های زیر نیز می توانند درخواست نوبت کنند.

بسته شدن کلینیک واندرلند

تحویل واکسن مدرنا در هفته گذشته به تاخیر افتاد و همین سبب شده که منطقه یورک کلینیک کانادا واندرلند را که به صورت drive – thru فعلیت می کرد فعلا تعطیل کند. کلینیک Ice Palace در جورجینا نیز تعطیل شده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19