پربازدید

ویدیو

کووید-19

کدام کشورها بیشترین مبتلایان جدید را دارند؟

تعداد مبتلایان جدید کرونا در جهان در دو ماه گذشته پیوسته رو به افزایش بوده است.

سازمان بهداشت جهانی گفت بعد از دو ماه افزایش روزانه، به نظر می آید که رقم مبتلایان جدید جهان در محدوده روزی تقریبا 650 هزار نفر ثبات مانده.

به گفته سازمان بهداشت جهانی، بیشترین تعداد مبتلایان جدید متعلق به آمریکا، ایران، هند، بریتانیا و برزیل است. آمار جهانی در حال حاضر به قرار زیر است:

ـ تعداد مبتلایان جدید (روزانه): 658 هزار نفر
ـ جمع مبتلایان جهان تاکنون: 213 میلیون نفر
ـ تعداد فوتی های جدید (روزانه): 10 هزار نفر
ـ جمع فوتی ها تاکنون: ۴.۴ میلیون نفر

تعداد مبتلایان روزانه در جهان در ماه جون به روزی 370 هزار نفر رسیده بود.

سازمان بهداشت جهانی مشغول بررسی سه داروی جدید برای درمان کروناست. به گفته سازمان بهداشت جهانی مطالعات تازه نشان می دهد که واکسنهای موجود هنوز افراد را در مقابل موارد شدید بیماری محافظت می کنند ولی برای جلوگیری از ابتلا به سویه های جدید تاثیر کمتری دارند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154011بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19