پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش 43 درصدی خرید و فروش خانه در ونکوور

آمار خرید و فروش خانه در ونکوور حاکی است که فروش خانه در سراسر منطقه ونکوور به شدت پایین آمده. 

آمارها نشان می دهد که در ماه سپتامبر امسال در مترو ونکوور فقط 1595 خانه به فروش رسیده که نسبت به سپتامبر 2017 بیش از 43 درصد کاهش نشان می دهد. 

در سپتامبر 2017، تعداد 2821 خانه در مترو ونکوور فروش رفته بود. 

کاهش تعداد خرید و فروش در منطقه ونکوور مدتی است ادامه دارد. تعداد خانه های فروش رفته در ماه سپتامبر نسبت به ماه آگوست نیز 17.3 درصد کاهش داشته. 

بورد امـلاک و مستغـلات ونکـوور بزرگ می گوید تقاضا برای خرید خانه نیز کمتر از روال معمول در سپتامبرهای گذشته بوده. 

در مورد قیمت ها این گزارش می گوید قیمت ها نسبت به سه ماه قبل حدود 3.1 درصد پایین آمده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19