پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش حمایت از جاستین ترودو

رهبران استانها و قلمروهای کانادا از کمبود واکسن به ستوه آمده اند. آنها از روشن نبودن چشم انداز دریافت واکسن ناراحتند. جاستین ترودو در تماس تلفن هفتگی با نخست وزیران استانها و قلمروها در پنجشنبه شب، گفت فایزر و مدرنا قول خود را تکرار می کنند که تا پایان ماه مارچ شش میلیون دوز واکسن به کانادا تحویل دهند. ت

رودو همچنین گفت دولت او همه اطلاعات را با نخست وزیران در میان می گذارد. ترودو گفت این اطلاعات بلافاصله بعد از دریافت از کمپانی ها در اختیار رهبران استانها و قلمروها گذاشته می شود. کمبود واکسن به زیان دولت لیبرال جاستین ترودو تمام شده. نظرسنجی های جدید حاکی از کاهش حمایت مردم از دولت تردو است. نظرسنجی انجام شده توسط موسسه Abacus Data حاکی است که حمایت از لیبرالها سه درصد پائین آمده و از 35 درصد به 32 درصد کاهش یافته. میزان حمایت از محافظه کاران در رقم 31 درصد ثابت مانده. بدین ترتیب فاصله لیبرالها با محافظه کاران تقریبا از میان رفته و اگر همین امروز انتخابات انجام شود دولت کنونی جاستین ترودو که از نوع اقلیت است شاید نتواند بر اریکه قدرت باقی بماند.

تا قبل از شروع واکسنیاسیون در کانادا میزان رضایت و حمایت مردم از جاستین ترودو و دولت او بسیار بالا بود به طوری که احتمال داده می شد در صورت برگزاری انتخابات ترودو بتواند دولت اکثریت تشکیل دهد.

در کانادا تا کنون کمی بیشتر از یک میلیون دوز واکسن به مردم تزریق شده و کانادا از نظر درصد افراد واکسینه شده به کل جمعیت از فهرست سی کشور نخست بیرون افتاده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=139453بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19