پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش تولیدات کشاورزی کانادا برای دومین ماه متوالی

برای اولین بار در ۲۴ سال گذشته، تولید کشاورزی کانادا برای دو ماه پیاپی کم شده. این مقدار کاهش پیوسته تولید در بخش کشاورزی از سال ۱۹۹۷ که سازمان آمار شروع به جمع آوری آمار مقایسه ای کرده سابقه نداشته است.

سازمان آمار کانادا روز جمعه گزارش داد که اقتصاد کشور در ماه آگوست ۰.۴ درصد رشد داشته.

به گفته سازمان آمار، مجموع فعالیتهای اقتصادی کشور در ماه آگوست یک درصد کمتر از فوریه سال ۲۰۲۰ (آخرین ماه قبل از شروع پاندمی) بوده.

بیشترین رشد را در ماه آگوست بخشهای پذیرایی و مهمان پذیری، خدمات غذایی و سفرهای هوایی داشته اند که همه آنها به علت پاندمی کرونا آسیب جدی دیده بودند.

اما بخش کشاورزی برای دومین ماه متوالی کاهش نشان داده.

در رابطه با فعالیتهای اقتصادی ماه سپتامبر، تخمین های اولیه سازمان آمار حاکی از ثابت ماندن آن نسبت به ماه آگوست است.

اما بیشترین کاهش فعالیتهای اقتصادی در ماه آگوست به بخش تولیدات صنعتی و بخش خرده فروشی مربوط می‌شود که باز هم علت آن «اخلال در زنجیره تولید» گزارش شده.

سازمان آمار رشد اقتصاد کشور در ماه سپتامبر را ۶ درصد نسبت به یکسال قبل تخمین زده که با دریافت اطلاعات بیشتر این رقم ممکن است تغییر کند.

بانک مرکزی کانادا روز چهارشنبه پیش بینی کرد که اقتصاد کشور در سال ۲۰۲۱ نزدیک به ۵.۵ درصد رشد داشته باشد. تخمین قبلی این بانک ۷.۳ درصد بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19