پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش تقاضا برای خانه های نوساز لوکس و افزایش تقاضا برای واحدهای نوساز بسیار ارزان

ماه جون به پایان نرسیده و هنوز اطلاعات دقیقی از وضعیت بازار مسکن کانادا در این ماه در دست نیست.

اما اطلاعات خرید و فروش املاک در ماه می نشان می دهد که در این ماه 7.4 درصد کمتر از ماه اپریل خانه به فروش رفته.

در مورد قیمتها البته همه شاهد افزایش شدید قیمتها بوده اند به طوریکه متوسط قیمت خانه های فروخته شده در سطح کانادا در ماه می 38.4 درصد بیشتر از ماه می سال قبل بود. (در آمریکا نیز متوسط قیمت خانه های فروخته شده در ماه اپریل پانزده درصد بیشتر از اپریل سال قبل بود.)

اما تعداد خرید و فروشها  در کانادا در ماه اپریل 11 درصد کمتر از ماه مارچ، و در ماه می 7.4 درصد کمتر از ماه اپریل بود. برای آمار ماه جون باید چند روز دیگر منتظر ماند، ولی خبر های جسته و گریخته حاکی از ادامه کاهش تعداد خرید و فروشها در ماه جون است.

فروش چه نوع خانه هایی کمتر شده؟

در بازار مسکن کانادا انواع خانه ها خرید و فروش می شوند؛ از خانه های نو گرفته تا خانه های چند یا چندین ساله و از خانه های لوکس و گرانقیمت گرفته تا خانه های بسیار ارزان در نقاط دور افتاده.

بنابراین وقتی از افت تعداد فروش در سطح کانادا صحبت می شود، این سوال پیش می آید که کدام گروه از خانه ها کمتر به فروش می رسند: نو یا چند ساله؟ لوکس یا ارزان قیمت؟

در اینجا سعی می شود به بعضی از این سوالات پاسخ داده شود.

خانه های نو

گزارشهای منابع مختلف از جمله CMHC و CREA حاکی است که ماه اپریل 10.278 واحد نوساز در سطح کانادا به فروش رفته که 7.5 درصد کمتر از ماه مارچ ولی 10.8 درصد بیشتر از ماه اپریل سال قبل است. باید در نظر داشت که اپریل سال قبل اولین ماه لاک دان کامل در کانادا بود که سبب شد فروش خانه های نو به طور موقت کمتر شود.

کدام گروه از خانه های نو بیشتر فروخته شدند؟

آمار کورپوریشن دولتی مورگیج و مسکن کانادا CMHC نشان می دهد که در اپریل امسال در سطح کانادا، واحدهای مسکونی نوساز در رده قیمت 300 تا 400 هزار دلار بیشتر از بقیه به فروش رفته اند. البته همه به خوبی می دانند که واحدهای مسکونی  نوساز در این رده قیمت در انتاریو تقریبا وجود ندارد ولی در ماه اپریل امسال 1728 واحد مسکونی نوساز در رده قیمت 300تا 400 هزار دلار در سطح کانادا فروخته شده.

در ماه اپریل سال گذشته بیشترین تعداد خانه های نوساز فروخته شده در سطح کانادا در رده قیمتی 400 تا 500 هزار دلار بودند و 2397 واحد مسکونی نوساز در رده قیمتی 400 تا 500 هزار دلار در کانادا فروخته شده.

کاهش فروش خانه های لوکس

فروش خانه های نوساز لوکس (بالای 1.7 میلیون دلار) در ماه اپریل بیشتر از بقیه رده های قیمتی کاهش داشتند. در ماه اپریل امسال 302 واحد مسکونی نوساز لوکس با قیمت بالای 1.7 میلیون دلار در سطح کانادا فروخته شدند که 13 درصد از ماه مارچ امسال و 25.4 درصد از ماه اپریل سال گذشته کمتر است.

در مجموع می توان نتیجه گرفت که:

  • فروش مسکن در سطح کانادا رو به نزول است ( نسبت به تعداد رکورد شکن فروش خانه ها در ماههای نخست امسال)
  • این کاهش فروش شامل انواع خانه ها در رده های قیمتی مختلف بوده ولی بیش از همه خانه های لوکس دچار کاهش تقاضا شده اند.
  • در بازار کنونی مسکن، برای واحدهای مسکونی بسیار ارزان و در رده قیمتی زیر پانصد هزار دلار بیشتر از بقیه واحد ها، تقاضا وجود دارد.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19