پربازدید

ویدیو

کووید-19

کاهش تعداد مبتلایان در منطقه یورک

آمار ابتلا به کووید در انتاریو همچنان رو به کاهش است.

تعداد بیماران جدید کووید در 24 ساعت گذشته 1058 نفر بود. تعداد مرگهای جدید نیز 11 مورد گزارش شد.

در این میان تعداد مبتلایان جدید منطقه یورک برای اولین بار در چندین هفته گذشته به زیر 90 نفر کاهش یافت (87 مورد جدید.)

در 24 ساعت گذشته 12922 دوز واکسن کووید تزریق شد. انتظار می رود این هفته با دریافت محموله های جدید، واکسیناسیون سرعت بگیرد. تا کنون 569,455 دوز واکسین در انتاریو تزریق شده.

ارقام جدید انتاریو:

  • تعداد مبتلایان جدید: 1058 نفر
  • جمع مبتلایان تا کنون: 294,144 نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 11 نفر
  • تعداد تستهای انجام شده در 24 ساعت گذشته: 31,000 تست
  • تعداد واکسین تزریق شده در 24 ساعت گذشته: 12,922 دوز
  • جمع واکسن تزریق شده تا کنون: 569,455 دوز

به تفکیک شهرها

  • تعداد مبتلایان جدید تورنتو: 325 نفر
  • تعداد مبتلایان جدید  منطقه پیل: 215 نفر
  • تعداد مبتلایان جدید  منطقه یورک : 87 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=140419بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19