پربازید

ویدیو

کووید-19

کاهش ارقام مبتلایان در انتاریو

ارقام جدید کووید در انتاریو که صبح دوشنبه منتشر شد گویای کاهش تعداد مبتلایان و مرگها در این استان است.

تعداد مبتلایان جدید انتاریو در 24 ساعت منتهی به صبح دوشنبه 2578 نفرو تعداد مرگها 24 نفر اعلام شد. ولی برای اولین بار تعداد بیماران متصل به ونتیلیتور از 300 گذشت.

ارقام جدید

 • تعداد مبتلایان جدید: 2578 نفر
 • مجموع مبتلایان تا کنون: 242 هزار نفر
 • تعداد مرگهای جدید: 24 نفر
 • جمع مرگها تا کنون: 5433 نفر
 • تعداد تستهای انجام شده جدید: 40301 نفر
 • درصد تستهای مثبت: 6.6 درصد
 • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 1571 نفر
 • تعداد بستری ها در آی سی یو: 394 نفر
 • تعداد بیماران متصل به ونتیلیتور: 303 نفر

آمار مبتلایان جدید به تفکیک شهر ها

 • تورنتو : 815 نفر
 • منطقه پیل: 507 نفر
 • منطقه یورک: 151 نفر
 • منطقه نیاگارا: 151 نفر
 • همیلتون: 121 نفر
 • اتاوا: 92 نفر
 • واترلو: 85 نفر

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19