پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادا از اتومبیل برقی کیلومترها عقب مانده

کانادا در سال 2009 اعلام کرده بود که طی ده سال تعداد اتومبیل های برقی را به 500 هزار دستگاه می رساند اما سال 2018 به پایان رسید و تعداد اتومبیل های الکتریکی کانادا حتی به 20 درصد هدف تعیین شده نرسید.

به گفته کارشناسان کانادا برای رسیدن به هدف باید هماهنگی های بیشتری بین تولیدکنندگان و کمپانی های قطعات یدکی و مراکز تحقیقاتی انجام می داد.

سازمان FleetCarma که آمار وسایل نقلیه الکتریکی را جمع آوری می کند می گوید تعداد اتومبیل های برقی موجود کمتر از 100 هزار دستگاه است.

دولت لیبرال کانادا در سال 2016 قول داده بود تا پایان سال 2018 یک استراتژی ملی برای تولید اتومبیل های برقی تدوین کند. اما سال به پایان رسید و از استراتژی ملی خبری نشد. سخنگوی مارک گارنو وزیر حمل و نقل کانادا می گوید نمی داند که استراتژی مذکور کی آماده خواهد شد.

این در حالی است که در کشور نروژ حدود یک سوم از اتومبیل هایی که در سال گذشته فروخته شده از نوع برقی بوده که عامل اصلی آن هم امتیازدهی به مشتریان از سوی دولت، نظیر معافیت از مالیات، بوده.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19