پربازدید

ویدیو

کووید-19

کانادایی ها چقدر نگران پرداخت بدهی هایشان هستند؟

اطمینان کانادایی ها به اینکه بتوانند بدهی هایشان را بپردازند از همیشه کمتر شده.

پاندمی کرونا و محدودیتهای اقتصادی دو سال اخیر اغلب شهروندان و ساکنان کانادا را از نظر وضعیت مالی در شرایط دشوار قرار داده.

با گذشت زمان، اطمینان بدهکاران به اینکه بتوانند بدهی هایشان را به موقع بپردازند کمتر شده.

گزارش تازه موسسه MNP Consumer Debt Index که روز دوشنبه ۱۷ ژانویه منتشر شد نشان می دهد که این اطمینان به ۸۸ واحد رسیده که پائین ترین میزان از زمان شروع این بررسی ها در  سال ۲۰۱۷ است.

طبق این نظرسنجی فقط پنجاه و پنج درصد کانادایی ها اطمینان دارند که می توانند به راحتی هزینه های زندگی شان را در سال جاری تامین کنند. این رقم پنج درصد کمتر از سه ماه قبل است.

موسسه MNP بررسی ها و نظرسنجی هایش را به صورت هر سه ماه یکبار انجام می دهد.

چهل و سه درصد گفته اند که نگران سطح فعلی بدهی هایشان هستند. این میزان پنج درصد بیشتر از سه ماه قبل است.

افزایش بدهی ها

تنها ۲۷ درصد شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که می توانند بدون افزایش بدهی هایشان از عهده اتفاقات مالی تأثیرگذار بر زندگی شان برآیند.

تقریباً نیمی از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که فقط ۲۰۰ دلار (یا کمتر) با نقطه ای که نتوانند به همه تعهدات مالی شان عمل کنند فاصله دارند.

یک سوم کانادایی ها هم گفته اند که پرداخت بدهی هایشان از همیشه برایشان سخت تر شده.

بیست درصد گفته اند که پس انداز کردن برایشان سخت تر شده.

بنابراین گزارش، با توجه به افزایش سریع قیمتها، درصد بیشتری از کانادایی های بدهکار به تصمیم های بد مالی روی آورده اند. برای مثال ۲۱ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی گفته اند که فقط رقم موسوم به minimum payment را برای بدهی کردیت کارتشان می پردازند که سه درصد بیشتر از سه ماه قبل است.

از هر ده کانادایی شش نفر گفته اند که نرخ های پائین بهره آنها را متقاعد کرده که زیر بار بدهی بیشتر بروند.

شانزده درصد نیز گفته اند که وضعیت بدهی آنها نسبت به یک سال پیش بدتر شده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=160106بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19