پربازدید

ویدیو

کووید-19

کالج پرستاران انتاریو برای به کارگیری سریع نرسهای تعلیم دیده در خارج آئین نامه را اصلاح می کند

کالج نرسهای انتاریو اجازه پیدا کرد تا با تغییر و اصلاح قوانین خود، راه را برای به رسمیت شناختن و استخدام هزاران پرستار تعلیم دیده در خارج از کانادا باز کند.

سالهاست که بوروکراسی مانع از شناسایی سریع مدارک نرسها و پزشکان تعلیم دیده در خارج است اما این بار سیلویا جونز وزیر بهداشت انتاریو با دادن دستورالعمل به کالج نرسها، از این کابج خواسته که برای ثبت نام سریع از این پرستاران برنامه ریزی کند.

به نظر می آید که این بار راه هموار شود و روند معتبر شناختن و امتحان گرفتن و ثبت نام کردن از این پرستاران سرعت بگیرد زیرا مشکل کمبود پرستار سبب شده که بخش اورژانس بعضی از بیمارستانهای انتاریو به طور موقت برای روزهایی در هفته بسته شوند.

در حال حاضر در انتاریو نزدیک به شش هزار نرس تعلیم دیده در خارج متقاضی شناسایی مدارک خود و منتظر ثبت نام و استخدام هستند.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=170026بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19