پربازید

ویدیو

کووید-19

کارکنانی که به دلیل نزدن واکسن اخراج شوند شاید نتوانند بیمه بیکاری بگیرند

کارلا کوالترو وزیر استخدام کانادا گفت کسانی که به علت امتناع از واکسیناسیون کارشان را از دست بدهند ممکن است از دریافت بیمه بیکاری محروم شوند

کارلا کوالترو Carla Qualtrough در مصاحبه با شبکه خبری سی بی سی گفت انجام واکسیناسیون یکی از شرایط استخدام است و اگر شخصی به خاطر واکسینه نکردن خود از کارش کنار گذاشته شود احتمالاً واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری (EI) نخواهد بود.

بر اساس آنچه در وبسایت وزارت استخدام و توسعه اجتماعی کانادا آمده بیمه بیکاری «به همه افرادی تعلق می گیرد که شغلشان را بدون آنکه تقصیری داشته باشند از دست می دهند (برای مثال به خاطر کمبود کار، بیکاری های دسته جمعی و فصلی) و قادر به کار هستند ولی نمی توانند کاری پیدا کنند.»

به طور معمول بیمه بیکاری شامل پرداخت ۵۵ درصد متوسط حقوق هفتگی افراد، حداکثر تا ۵۹۵ دلار در هفته، می باشد.

این اظهارات وزیر استخدام در حالی ابراز می شود که بعضی از مراکز کاری از کارکنانشان خواسته اند که خود را واکسینه کنند. پارلمان کانادا و پلیس تورنتو از جمله نهادهایی هستند که اخیراً انجام واکسیناسیون را برای اعضای خود اجباری کرده اند.

وزیر استخدام گفته که این هنوز یک تصمیم قطعی در سیاست گذاری نیست زیرا دولت کنونی به علت انتخابات اخیر دولت گذار است و اعضای کابینه جدید قرار است در ۲۶ اکتبر از سوی جاستین ترودو اعلام شوند.

یکی از وکلای امور استخدامی در اتاوا با این نظر مخالف است. پال چمپ وکیل امور استخدامی در اتاوا معتقد است که کارفرما می تواند نیروی کار را به دلیل واکسن نزدن اخراج کند ولی این نوع اخراج، علت عادلانه Just Cause برای عدم پرداخت بیمه بیکاری نیست.

توئیت یکی از کارشناسان بیمه بیکاری

یادآور می شود که کارکنانی که به علت عادلانه اخراج شده باشند واجد شرایط دریافت بیمه بیکاری نیستند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19